Giriş Yap

LexiQamus hesabı oluştur

Lexicon Veri Giriş Kuralları

Lexicon Veri Giriş Kuralları


Terminoloji

Madde

 

Madde başı + en az bir okunuş + tanımdan oluşan öbek.


 

Madde başı

 

Osmanlı harfleriyle yazılmış, anlamı verilen kelime ya da kelime öbeği. Hemen başında hangi dilden geldiğini belirten bir harf yer alır (A, P, T, F vb.).


 

Okunuş

 

Madde başının Latin harfli imlası


 

Künye

 

Madde başının tekillik, çoğulluk, köken dili gibi özelliklerini anlatan, genelde kısaltmalardan oluşan kısım.


 

Tanım

 

Madde başının Latin harfli imlası demektir. Madde başını takip eden ilk kelimedir. Fonetik harfler kullanılır. Bold ve basıktır. Tanım içinde de geçebilir.


 

Alt madde

 

Madde başından türeyen, tanım içinde müstakil olarak anlamı verilen kelime ya da kelime öbekleridir. Ekseriyetle bir girintiyle beraber yeni bir paragrafın ilk kelimesi olarak görülür. Çoğunlukla okunuşları verilmez.


 
Image

Bu maddeyi şu şekilde düzenliyoruz:

Image
 

Seperatör

 

Sözlük metnini klavye ile girme esnasında bazı kelime grupları yerine konulan özel karakterlere verilen ad.


Image

İmla Hataları

Metin içindeki bütün imlâ/yazım hatalarını düzeltiyoruz.

Biçimlendirme

İtalik, bold ve benzeri hiçbir biçimlendirme yapmıyoruz.

Büyük/küçük Harf

Büyük ve küçük harflerde orijinal imaja sadık kalıyoruz.

Madde başının künyesi

Künye bittikten sonra satır başı yapıyoruz.

Image

Maddenin baş kısmının yazılışı

Her bir madde muhakkak

  • bir madde başı (Osmanlı harfli)
  • bu madde başının Latin harfli imlası
  • kelimenin köken dilini gösteren bir harf (T, P, F, A vb.) ile başlıyor.

F1 tuşuna bastığınızda bu üç karakter

Image

yan yana yazılıyor.


Köken dilini gösteren harfi ise bu karakterlerden sonra yerleştiriyoruz. Örnek:

Image

Okunuş

Metin içinde geçen okunuşların yerine ilgili seperatörü, üst paneldeki OKUNUŞ butonuna basarak yahut F5 tuşuyla ilave ediyoruz.

Image

Osmanlı harfli kelime ve kelime öbekleri

Metin içinde geçen istisnasız bütün Osmanlıca harfli kelime ve kelime öbekleri yerine Osmanlıca Harf/Kelime/İbare butonuna yahut F4 tuşuna basarak ilgili seperatörü koyuyoruz.

Image
 

Yabancı harf/kelime seperatörü

Metin içinde geçen yabancı alfabeli (Ermenice, İbranice, Yunanca vs.) kelimelerin yerine üst paneldeki Yabancı Kelime butonuna basarak ilgili seperatörü koyuyoruz. 

 

Fransızca ve benzeri Latin harfli kelimeleri yazabilirsek daha iyi olur.

Bu dillerdeki özel karakterleri (é, ä, ß vb.) bulamadığımız durumlarda yine bu seperatörü koyuyoruz.

Image

Numaralandırılmış anlamlar

Numaralandırılmış her bir anlamdan sonra enter’a basarak satır başı yapıyoruz.


Alt madde tanımları hariç. Alt madde tanımları içinde satır başı asla yapmıyoruz.

Image

Tireli Osmanlıca kelimeler

Metin içindeki Osmanlıca kelimelerden önce ya da sonra geçen tire işaretlerini klavyeyle giriş sırasında dikkate almıyoruz. Sadece bir tane Osmanlıca kelime seperatörü koyuyoruz.

Image

Alt maddeler

Her bir alt-madde için paragraf yapıyoruz.

Alt madde ile tanım arasına boşluk = boşluk koyuyoruz.

Alt maddenin tanımı içinde ise kesinlikle satır başı yapmıyoruz. Numaralandırılmış anlamlar, virgül, noktalı virgül gibi karaktlerin hangisi geçerse geçsin hiçbir hal ve şartta alt madde tanımı içinde satır başı yapmıyoruz.

Image

» işareti (Osmanlıca kelimeler)

Metin içinde geçen Osmanlıca kelimelerden önce ya da sonra geçen » işaretlerini dikkate almıyoruz. Sadece bir tane Osmanlıca kelime seperatörü koyuyoruz. Zira bu karakter denden işlevi görüyor.

Image

» işareti (Latin harfli kelimeler)

Aşağıdaki gibi durumlarda ise » karakterinin yerine hemen üzerindeki kelimeyi yazıyoruz. Çünkü bu sefer denden işareti Latin harfli kısımda geçiyor. Bu çalışmada Latin harfli kısmı düzenliyoruz.

Image

Virgülle ayrılmış Osmanlıca kelimeler

Birden fazla Osmanlıca kelime ya da ibare virgülle ayrıldığı durumlarda her biri için birer seperatör koyuyoruz.

Image

İki madde başı bir tanım

İki madde başı için ortak tanım olduğu vakit şu şekilde düzenliyoruz:

Image

Virgülle ayrılmış iki alt madde bir tanım

Bu tür durumlarda her bir alt maddeyi virgülle birbirinden ayırıyoruz. 

Image

Müstakil (satır başında) iki alt madde bir tanım

Bu tür durumlarda her bir alt maddeyi yine virgülle birbirinden ayırıyoruz. 

Image

Çizgileri yenile

Maddeleri birbirinden ayıran çizgiyi yanlış yere koyduğumuz takdirde, ÇİZGİLERİ YENİLE butonu ile hataları düzeltiyoruz.

Resmi seçmek

Üzerinde çalıştığımız maddeyi mouse yardımıyla seçebiliyoruz.

Teşekkür

Uyarılarımızı dikkate aldığınız ve değerli katkılarınız için teşekkür ediyoruz. 

LexiQamus Ekibi