Giriş Yap

LexiQamus hesabı oluştur

Kamus-ı Türkî Veri Giriş Kuralları

Kamus-ı Türkî Veri Giriş Kuralları


Terminoloji

Madde

 

Madde başı + okunuş + künye + tanımdan oluşan öbek. 


Madde başı

 

Osmanlı harfleriyle yazılmış, anlamı verilen kelime ya da kelime öbeği.


Okunuş

 

Madde başının Latin harfli imlası


Künye

 

Madde başının tekillik, çoğulluk, köken dili gibi özelliklerini anlatan, genelde kısaltmalardan oluşan, bazen köşeli parantezin de kullanıldığı kısım.


Tanım

 

Madde başının anlamını içeren kısımdır. Künyeden sonra ikinci madde başına kadarki kısım tanıma dahildir.


Alt madde

 

Tanım içinde yer alan, madde başından türeyen, tanım içinde müstakil olarak anlamı verilen kelime ya da kelime öbekleridir.


Image

Bu maddeyi şu şekilde düzenliyoruz:

Image

Seperatör

 

Bazı harf, kelime yahut kelime grupları yerine konulan özel karakterlere verilen ad.


Image

İmla Hataları

Metin içindeki bütün imlâ/yazım hatalarını düzeltiyoruz.

Biçimlendirme

İtalik, bold ve benzeri hiçbir biçimlendirme yapmıyoruz.

Büyük/küçük Harf

Büyük ve küçük harflerde orijinal imaja sadık kalıyoruz. Yani sadece özel isimler için kullanıyoruz.

Madde başının künyesi

Künye bittikten sonra satır başı yapıyoruz.

Image

ba: için ise ayrı satır başı yapıyrouz. Örnek:

Image

Köşeli parantez içindeki ifadeler için de ayrı satır başı yapıyoruz.

Image

Virgül, noktalı virgül ve iki nokta

  • Birbirinden virgülle (,) ayrılan her bir anlam için,
  • Birbirinden noktalı virgülle (;) ile ayrılan örnekler için,
  • Örneklerden önce gelen iki nokta (:) işaretinden sonra

 

satır başı yapacağız. Şöyle:

Image

Osmanlıca harf/kelime seperatörü - 1

Genel prensibimiz Latin harfli metin içinde mümkün olduğunca Osmanlı harfi geçirmemek.

Ancak yazım farklılığı ya da harfin şekli gibi mecbur olunan durumlarda ilgili harfin yahut kelimenin yerine F4 tuşuna basarak yahut üst paneldeki butona tıklayarak ilgili karakteri koymalıyız.


Şurası kritik: Bu seperatörü koymaktan olabildiğince kaçınıyoruz.

Image

Osmanlıca harf/kelime seperatörü - 2

Mesela burada “ablak” kelimesinin yine “ablak”dan geldiği söyleniyor. Bu mantıklı değil. Kökenin imlasında değişiklik olması lazım. Bu sebeple bu gibi durumlarda Osmanlıca kelime seperatörü ilave ediyoruz.

Image

Osmanlıca harf/kelime seperatörü - 3

Yazımla ilgili bir mecburiyet olmadığı bütün durumlarda kelimelerin Osmanlıcasını yazmıyoruz ve seperatör koymuyoruz.

Image

Yabancı harf/kelime seperatörü

Metin içinde geçen yabancı alfabeli (Ermenice, İbranice, Yunanca vs.) kelimelerin yerine üst paneldeki Yabancı Kelime butonuna basarak ilgili seperatörü koyuyoruz. 

 

Fransızca ve benzeri Latin harfli kelimeleri yazabilirsek daha iyi olur.

Bu dillerdeki özel karakterleri (é, ä, ß vb.) bulamadığımız durumlarda yine bu seperatörü koyuyoruz.

Image

Dikey Çift Çizgi

İmajda eğer varsa, dikey çift çizgileri koyuyoruz. Şu şekilde ise (||) bu karakterle (‖) değiştiriyoruz. Sonra da satır başı yapıyoruz.

Image

Numaralar

Her bir numaradan ve numaralandırılmış her bir anlamdan sonra enter’a basarak paragraf yapıyoruz.

İstisna: Alt maddelerin tanımları için bu geçerli değil. Alt madde tanımlarının içinde satır başı yapmıyoruz.

Image

Üç çizgi

≡ işareti yerine F9 butonuyla — koyuyoruz.

Image

Bağlamdan hatayı tesbit

Yapılan hataları bağlama bakarak da düzeltmeye çalışıyoruz.

Image

Fazla boşluklar

Fazla boşlukları kaldırıyoruz.

Image

Hemze ve Ayn

Metinde geçen HEMZE ve AYN için sıra ile şu karakterleri kullanıyoruz.

 

Hemze: ’ (F7)

Ayn: ‘ (F8)

 

Üst paneldeki ilgili buton ile de bu karakterleri metne ekleyebilirsiniz.

Image

Alt maddeler

Tanım içinde tesbit ettiğimiz alt-maddeler için satır başı yapıyoruz. Sonra boşluk = boşluk koyduktan sonra tanımı yazıyoruz. Tanım bittikten sonra da satır başı yapıyoruz.

 

Her bir alt-maddenin bir tanımı olmalı.

 

Alt maddenin tanımı içinde, numara, virgül ve noktalı virgül gibi ayırıcılar olsa da satır başı yapmıyoruz. Sadece tanım bittikten sonra enter'a basıp, satı başı yapıyoruz. 

Image

Alt maddelerin alt maddeleri

Alt maddelerin alt maddeleri için ayrı satır başı yapmıyoruz. Yani sadece iki kategorimiz var.


1) Maddeler

2) Alt maddeler.

Image

Alt maddeler

Köşeli parantez içindeki alt maddeleri şu şekilde düzenliyoruz.

Image

Şeddeli ye'ler

Şeddeli ye’leri çift ye olarak yazıyoruz. Örnek: halvetiyye, celvetiyye. Tek ye ile yazıldıysa düzeltiyoruz.

Şapkalı harfler

a, i, ve u harflerinde eğer şapka varsa muhafaza ediyoruz. Yoksa ve gerekiyorsa ekliyoruz. Shift+3 tuşlarına bastıktan sonra bu harflere basarak şapka ekleyebilirsiniz.

Teşekkür

Uyarılarımızı dikkate aldığınız ve değerli katkılarınız için teşekkür ediyoruz. 

LexiQamus Ekibi