Ne Dediler

                                  

 

Görüşler

Osmanlı belgelerine ve paleografyasına kuvvetle meyilli bir tarihçi olarak, alışılmış sanal sözlüklerin çok ötesinde benzersiz nitelikte etkileşimli bir araştırma aracı olarak LexiQamus’un önemini ne kadar vurgulasam azdır. Yaratıcısı Ahmet Abdullah Saçmalı’nın bu projesini gerçekleştirmeye özellikle teşvik ettiğim eski bir öğrencim olmasından ise ciddi olarak gurur duyuyorum.

Prof. Dr. Edhem Eldem, Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü, İstanbul

As a historian of the Ottoman Empire with a serious penchant for paleography, I cannot stress enough the importance of LexiQamus as a uniquely interactive research tool, far beyond any online dictionary. I take particular pride in the fact that its creator, Ahmet Abdullah Saçmalı, is a former student, whom I had strongly encouraged to follow his original idea to its fruition.

Prof. Dr. Edhem Eldem, Boğaziçi University, Department of History, Istanbul

 

Ben Tarih alanında yaptığım doktora çalışmasında genellikle Başbakanlık Osmanlı Arşiv evrakını kullanıyorum. Söz konusu arşiv evrakı genelde el yazısı olduğu için okunamayan hatta mürekkebin dağıldığı, harflerin silindiği kelimelere çokça rastlanıyor. Öyle ki harfleri tamamen belli olan bir kelime için sözlük kullanımı yaklaşık 2 ila 4 dakikalık bir zaman alıyor. Ancak kelimede eksik, okunmayan ya da mürekkebi dağılmış bir harf varsa bu kelimenin kombinasyonlarının tespit edilerek çeşitli sözlüklerden araştırılmaları 10 ila 30 dakika arası sürebiliyor. Daha titiz çalışmalarda bu süre daha da uzayabiliyor. İşte LexiQamus burada devreye giriyor. Okunmayan harflere dair denklem kombinasyonlarıyla sözlüklerden araştırılması 20 dk süren bir kelimeyi 1 dakika içinde tüm olasılıklarıyla karşınıza çıkarıyor. Örneğin bir evraktaki okunmayan 5 kelime bir saat vakit alabilecek iken 5 dakikada halloluyor. Böylelikle hem vakitten tasarruf ediliyor, hem de araştırmacı zihnen yorulmuyor. Lexiqamus'u düşünerek hizmetimize sunan Ahmet Abdullah Bey'e çok teşekkür ediyorum. 

Ender Korkmaz, İstanbul Üniversitesi, Doktora adayı, Tarih Bölümü

 

LexiQamus'u Duyuran Websiteleri

Ekşi sözlükte LexiQamus

Dünya sözlükte LexiQamus

Çeviri Blog'da çıkan söyleşi.

Cornucopia dergisinin blogunda çıkan yazı.

Dünya Bizim kültür sitesinde yapılan haber.

Tarih ve Teknoloji'de çıkan haber. 

  

© 2016 Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
0.004 sn.